bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje o jednostce

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, ustawy z dnia 25 października 1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno oświatowej i statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie.


Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie jest instytucją, działającą w obrębie placówek kulturalnych, oświatowych i sportowych miasta Dynowa. Prowadzi działalność w zakresie animacji życia kulturalnego na terenie miasta.

Ośrodek świadczy w szczególności usługi w zakresie:

 1. upowszechniania wiedzy i sztuki,
 2. nadzoruje i koordynuje amatorski ruch artystyczny,
 3. jest organizatorem imprez rekreacyjnych i turystycznych.

Pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie działają:

 1. Amatorski Zespół Teatralny (80 lat działalności),
 2. Zespół Chóralny “AKORD” (20 tat), Orkiestra Dęta (70 lat),
 3. Kabaret “NASZ”,
 4. Kapela DYNOWIANIE,
 5. Zespół poezji śpiewanej “Bocca della verita",
 6. zespoły muzyczne, taneczne i poetyckie działające przy szkołach a będące pod merytoryczną opieką Ośrodka Kultury.

W ostatnim roku zespoły Dynowa uczestniczyły między innymi, w Ogólnopolskiej Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu, w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów w Sycowie, w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, w Ogólnopolskich Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Zgorzelcu.


Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem:

 1. Dni Pogórza Dynowskiego, które odbywają się od ponad 35 - ciu lat,
 2. Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek,
 3. Regionalnego Konkursu Poezji Patriotycznej,
 4. Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych,
 5. Dynowskich Sobótek,
 6. Dynowskich Mikołajek,
 7. wystaw twórczości amatorskiej i profesjonalnej,
 8. Turniejów gmin,
 9. imprez rekreacyjnych i turystycznych np. Kulig rodzinny „Od Dynowa do Starzeńskich",Pożegnanie Wakacji,
 10. konkursów plastycznych i krasomówczych.


Opublikował: Aneta Pepaś
Publikacja dnia: 04.10.2013
Podpisał: Aneta Pepaś
Dokument z dnia: 04.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 926