bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Ośrodka,
2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek,

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Aneta Pepaś
Publikacja dnia: 04.10.2013
Podpisał: Aneta Pepaś
Dokument z dnia: 04.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 536